Zobrazení dnes: 12614
Zobrazení včera: 15318
Zobrazení 2017: 1793900
Zobrazení 2016: 5756668
Zobrazení 2015: 5482352
Zobrazení 2014: 6160555
Zobrazení 2013: 6447837
Zobrazení 2012: 5017454
Zobrazení 2011: 5079956
Zobrazení 2010: 4925196
Zobrazení 2009: 3705758
Zobrazení 2008: 2854269
Zobrazení celkem: 51311010

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

Hledáte vhodné jméno?

    pro Vaše dítě a miminko? a kdy bude slavit svátek? Vše o jménech naleznete zde!

Portál jména pro děti a jména pro miminka vznikl za účelem usnadnit Vám hledání vhodného jména pro Vaše miminko. Zjištění významu jednotlivého jména a počtu jeho užití. Naleznete zde svátky a původ jména.

Aktuální:

 • Blahoslav Význam jména je "blahoslavený", ve smyslu "požehnaný od Boha". Dále je českou podobou k latinskému jménu Benedikt.
 • Svátek práce Tento svátek uvádějí český a slovenský občanský kalendář, ale také kalendáře řady zemí světa. Vyhlásil ho kongres II. internacionály jako odezvu bojů amerických dělníků. První oslava s manifestací se konala v Paříži roku 1889. Římskokatolická církem připo
 • Zikmund Jméno pochází ze staroněmeckého Sigimund. První částí sigi- vykládáme "vítězství", druhou mund - "ochrana, ochránce". Celým významem rozumíme "vítězná ochrana, ochránce vítězství".
 • Alexej Řecké alexein je základem ruského jména a znamená "bránit", význam je "obránce". Aleš je počeštěnou domáckou formou podobně jako v rusku Aljoša.
 • Květoslav Považuje se za obdobu původem latinského jména Florianus. Vyložíme ho jako "ten, kdo oslavuje květy" nebo je "oslavován květy". Ženská podoba je Flóra.
 • Klaudie Ženským protějškem k jménu Klaudius. Základ tvoří claudus - "kulhavý", přeneseně "náležející ke starořímskému roku Klaudiů".
 • Radoslav “Radovat se“ je význam první složky, která je odvozena od rád. Může být i souvislost s ruským raděť - "starat se". Celé jméno znamená buď, "radost slavící", nebo "dbalý slávy".
 • Stanislav Základ tohoto jména tvoří staroslovanské stan, což znamená "pevnost, tvrdost", nositel je “tedy tvrdý bojovník“. V církevním kalendáři měl Stanislav svátek 11. dubna.

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

Telefonní seznam :

 • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

  více >>