Zobrazení dnes: 8689
Zobrazení včera: 13238
Zobrazení 2019: 2401781
Zobrazení 2018: 4837385
Zobrazení 2017: 5304928
Zobrazení 2016: 5756668
Zobrazení celkem: 62061204

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

Jména začínající na písmeno K

Portál jména pro miminka vznikl za účelem usnadnit Vám hledání vhodného jména pro Vaše miminko.

Aktuální:

  • Kamil
    Svátek slaví: 3.3.
    Původ jména: orientální
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 58 pořadí v používání
    Už v Římě se používalo příjmení Camillus, ale původ má etruský, kde znamená Merkura. Dále je příbuzné s řeckým jménem Kadmoš, což byl zakladatel Théb.
  • Kamila
    Svátek slaví: 31.5.
    Původ jména: -
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 74 pořadí v používání
    Ženská podoba od mužského jména Kamil. Původně od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla znamenalo v latině "hocha nebo dívku s vznešeným původem, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu".
  • Karel
    Svátek slaví: 4.11.
    Původ jména: germánský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 14 pořadí v používání
    Jméno německého původu, základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s významem "muž, chlap, sedlák,svobodný muž", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král"
  • Karina
    Svátek slaví: 2.1.
    Původ jména: řecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 260 pořadí v používání
    Karina je švédská domácká zkrácenina z řeckého jména Kateřina, což znamená "čistá", přeneseně "cudná, neposkrvněná".
  • Karolína
    Svátek slaví: 14.7.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 56 pořadí v používání
    Jméno německého původu,převzané z latiny. Latincké ženské přídavné jméno ke Carolus - Karel. Základem je staroněmecké kar(a)l s významem "muž, mužský, chlap".
  • Kašpar
    Svátek slaví: 6.1.
    Původ jména: perský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 1581 pořadí v používání
    První část jména tvoří předpona kaš, ta znamená "poklad", druhá část pochází ze slovesa fero "nesu", celý význam je "ten, kdo nese poklady".
  • Kateřina
    Svátek slaví: 25.11.
    Původ jména: řecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 8 pořadí v používání
    význam jména je z řeckého kathará "čistá,cudná" může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna"
  • Kazimír
    Svátek slaví: 5.3.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 353 pořadí v používání
    Celé jméno vložíme jako "ten, kdo kazí mír, ten, kdo vyhlašuje válku". Do celé Evropy všech neslovanských jazyků bylo toto jméno rozšířeno.
  • Klára
    Svátek slaví: 12.8.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 47 pořadí v používání
    Z obecného latinského clara, česky "jasná"
  • Klaudie
    Svátek slaví: 5.5.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 238 pořadí v používání
    Ženským protějškem k jménu Klaudius. Základ tvoří claudus - "kulhavý", přeneseně "náležející ke starořímskému roku Klaudiů".
  • Klement
    Svátek slaví: 23.11.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 364 pořadí v používání
    význam jména je z latinského clemens, které znamená“ vlídný,milostivý“
  • Konstantin
    Svátek slaví: 5.7.
    Původ jména: latinské
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 283 pořadí v používání
    Konstantin vychází z přídavného jména constans - stálý, pevný nemění, (konstantní).
  • Kristián
    Svátek slaví: 5.8.
    Původ jména: řecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 140 pořadí v používání
    Řecké christianus znamená "pokřtěný, křesťan". Českou starobylou podobou je Kříštan.
  • Kristýna
    Svátek slaví: 24.7.
    Původ jména: řecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 39 pořadí v používání
    Původ jména je řeckého původu, význam křesťanka. Mužská podoba tohoto jména je Kristián
  • Kryštof
    Svátek slaví: 18.9.
    Původ jména: řecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 85 pořadí v používání
    Základ je řecky Christóphoros, což znamená "nositel Krista, Kristonoš". Význam jména je "muž nesoucí Kristy v mysli, vyznávající Kristovo učení".
  • Květa
    Svátek slaví: 20.6.
    Původ jména: český
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 94 pořadí v používání
    Význam je "kvetoucí, květinová". Považuje se za českou obdobu původem latinského jména Flóra.Varianta ke Květuše, Květoslava či Květava.Jedná se o novější jméno.
  • Květoslav
    Svátek slaví: 4.5.
    Původ jména: český
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 117 pořadí v používání
    Považuje se za obdobu původem latinského jména Florianus. Vyložíme ho jako "ten, kdo oslavuje květy" nebo je "oslavován květy". Ženská podoba je Flóra.
  • Květoslava
    Svátek slaví: 8.12.
    Původ jména: český
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 69 pořadí v používání
    Toto jméno se považuje za obdobu latinského jména Flóra,význam je“ta,která oslavuje květy“
  • Kvido
    Svátek slaví: 31.3.
    Původ jména: staroněmecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 638 pořadí v používání
    Starogermánské Wido vyložíme jako "lesní". Do románských jazyků se jméno dostalo jako Guido. V pravopisné podobě se dříve zapisovalo i jako Quido.

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

  • 21:31 24.06.2019Nabízím rychlou půjčku za účelem boje proti chudobě a bankovního vyloučení, nabízím vám online půjčku od 40000Kč
    více >>
  • 18:25 14.06.2019 Dobrý den, paní a pan Jsem ochoten vám poskytnout pujcku mezi rokem 2000€ do 900 000€ (Rychlá a spolehlivá pujcka.)
    více >>
  • 18:22 14.06.2019 Dobrý den, paní a pan Jsem ochoten vám poskytnout pujcku mezi rokem 2000€ do 900 000€ (Rychlá a spolehlivá pujcka.)
    více >>

Telefonní seznam :

  • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

    více >>