Zobrazení dnes: 10651
Zobrazení včera: 9276
Zobrazení 2020: 624182
Zobrazení 2019: 5146746
Zobrazení 2018: 4837385
Zobrazení 2017: 5304928
Zobrazení 2016: 5756668
Zobrazení celkem: 64630351

Svátek Slaví:

Bazar pro miminka

Jména začínající na písmeno R

Portál jména pro miminka vznikl za účelem usnadnit Vám hledání vhodného jména pro Vaše miminko.

Aktuální:

  • Radana
    Svátek slaví: 15.12.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 202 pořadí v používání
    Ženská podoba mužského jména Radan - zkrácenina z Radovana, což znamená "radost přinášející" nebo "radující se".
  • Radek
    Svátek slaví: 21.3.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 25 pořadí v používání
    Radek vznlikl osamostatněním domáckých podob jmen začínajících na Rad- (Radoslav,Radomír, Radegast...), případně jmen končících na -rad (Ctirad, Zdirad...), také ho můžeme vyložit jako "radující se".
  • Radim
    Svátek slaví: 25.8.
    Původ jména: slovanské
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 48 pořadí v používání
    Zkrácenina od Radimir nebo Radmir. První složka je ze slovesa raděti "starat se" druhá mir "shromáždění, územní uspořádání". Význam jména byl původně, "ten kdo řídí shromáždění", později je jméno chápáno jako"radostný".
  • Radka
    Svátek slaví: 14.9.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 55 pořadí v používání
    Původem jména je osamostatnělá domácká podoba slovanských jmen začínajících na Rad- (Radmila, Radoslava apod.), nebo na -rada končících (Ctirada apod.). Je to ženská podoba ke jménu Radek což znamená "radostná, radující se".
  • Radomila
    Svátek slaví: 3.1.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 355 pořadí v používání
    První část jména rad je odvozena od slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozena od "milý", význam celého jména je "starostlivá a milá".
  • Radomír
    Svátek slaví: 3.7.
    Původ jména: slovanské
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 77 pořadí v používání
    Význam jména je ten, kdo se postará o pořádek, (svět), mír. První složka jména rad - se uvažuje, že jde o tvar slovesa raděti "starat se", druhá složka -mír se chápe jako přídavný jméno "milovaný". Původ je slovanský.
  • Radoslav
    Svátek slaví: 6.5.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 116 pořadí v používání
    “Radovat se“ je význam první složky, která je odvozena od rád. Může být i souvislost s ruským raděť - "starat se". Celé jméno znamená buď, "radost slavící", nebo "dbalý slávy".
  • Radovan
    Svátek slaví: 14.1.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 86 pořadí v používání
    Jméno je překládáno z latinského "Hilarius", z latinského obecného "hilaris", což znamená "veselý". Ženským protějškem je Radovana.
  • Regína
    Svátek slaví: 7.9.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 183 pořadí v používání
    Latinského původu a znamená "královna"
  • Renáta
    Svátek slaví: 13.10.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 51 pořadí v používání
    Toto jméno se odvozuje se z latinského renata, což je "znovu zrozená". V křesťanské víře míněno jako nové duchovní zrození při křtu.
  • René
    Svátek slaví: 28.11.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 631 pořadí v používání
    Francouzká podoba latinského jména Renátus "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu
  • Richard
    Svátek slaví: 3.4.
    Původ jména: germánský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 49 pořadí v používání
    Staroněmecké jméno, které vykládáme jako "mocný, tvrdý, silný vládce". Keltského původu je první část jména – rík, která souvisí s latinským rex - "král". Druhou část můžeme přirovnat s německým hart - "tvrdý".
  • Robert
    Svátek slaví: 29.4.
    Původ jména: staroněmecký
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 45 pořadí v používání
    Staroněmecké Hruodperaht je nejstarší formou jména, odkud vznikl i Ruprecht. První část hruod je "sláva", druhá část -peraht je "jasný, skvělý". Význam celého jména můžeme vyložit jako "slávou zářící, ozářený".
  • Robin
    Svátek slaví: 30.1.
    Původ jména: germánský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 99 pořadí v používání
    Odvozeno od jména Robert, které pochází ze staroněmeckého Hruodperaht. První částí jména je hruod, což znamená "sláva", druhou část tvoří berath, která znamená "jasný, skvělý". Přeložíme tedy jako "slávou ozářený, slavné pověsti".
  • Roland
    Svátek slaví: 14.6.
    Původ jména: germánský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 204 pořadí v používání
    Původ je ze starogermánského Hruoland. První částí je hruod "sláva", druhá část land znamená "země". Šlo tedy o bojovníka, kterým se pyšnila jeho vlast.
  • Roman
    Svátek slaví: 9.8.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 22 pořadí v používání
    Vznikla z obecného latinského přídavného jména romanus "římský". Význam jména, je "ten, kdo má římské občanství".
  • Romana
    Svátek slaví: 18.11.
    Původ jména: latinský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 64 pořadí v používání
    z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský Říman", mužský protějšek je Roman
  • Rostislav
    Svátek slaví: 19.4.
    Původ jména: slovanský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 51 pořadí v používání
    Staroslovanský význam první části je "ten, do rostí", tj. "množí rozmnožuje", význam druhé části -slav, znamená "slávu". Celý význam jména tedy je "ten, kdo množí slávu, dává růst slávě". Rosťa je domáckou podobou.
  • Rudolf
    Svátek slaví: 17.4.
    Původ jména: germánský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 38 pořadí v používání
    Význam celého jména znamená “slavný vlk“. Ze staroněmčiny Hrudolf – první část hruod znamená "sláva" a druhá -olf, která nám skrývá slovo Wolf znamená "vlk".
  • Rúth
    Svátek slaví: 14.3.
    Původ jména: hebrejský
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 388 pořadí v používání
    Jméno Rúth je pravděpodobně staženo z R(e)úth z Hebrejštiny, což znamená "přátelství, přítelkyně".
  • Růžena
    Svátek slaví: 13.3.
    Původ jména: český
    Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 42 pořadí v používání
    Překládáme z latinského roza - "růže", od stejného základu byly jména Rozina a Rozálie. Podobně jako jméno Lilie - Liliana nebo Fialka – Viola je Růžena pradávné botanické jméno.

Hledání jména:

Vyhledejte jméno pro miminko a rychle zjístíte původ jména a jak jméno vzniklo.

Bazar :

  • 22:02 20.02.2020Rychlá a spolehlivá nabídka půjček Chcete rychle a efektivně vyřešit vaši finanční situaci, nebo chcete sloučit
    více >>
  • 07:54 11.02.2020Nebankovní půjčka za 48 hodin. Potřebujete financování Pro váš dům, Pro vaši firmu, Chcete-li koupit auto, Chcete-li
    více >>
  • 22:59 01.02.2020Dobrý den, paní a pane, jsem jistý věřitel, který vám může poskytnout půjčku a za podmínek, které vám usnadní
    více >>

Telefonní seznam :

  • Pozor :Vážení zákazníci, od 1.4.2010 rozšiřujeme propagaci Vaší firmy na těchto portálech školství a to nejen na internetu!!! Pro velikou oblibu těchto portálů, obrovský nárůst návštěvníků a firem, kteří si přejí být v těchto portálech zaregistrováni a z důvodu zaměření Vašich produktů a služeb pro děti, pro školy v ČR vydáváme tištěný/elektronický TELEFONNÍ SEZNAM FIREM!!

    více >>